مفسدین اقتصادی پشت صحنه برخی لیست‌های انتخاباتی حضور دارند - تأکید بر هشدار دقیق رهبر انقلاب درباره

مفسدین اقتصادی پشت صحنه برخی لیست‌های انتخاباتی حضور دارند - تأکید بر هشدار دقیق رهبر انقلاب درباره

- برچسب ها : هشدار تأکید دقیق رهبر انقلاب دارند حضور اقتصادی صحنه لیست