جنگ نایب قهرمانی شاگردان منصوریان - دوئل دایی و قلعه‌نویی قبل از فینال و دلهره سقوط

جنگ نایب قهرمانی شاگردان منصوریان - دوئل دایی و قلعه‌نویی قبل از فینال و دلهره سقوط

- برچسب ها : نویی فینال دلهره سقوط قلعه دایی قهرمانی نایب شاگردان منصوریان